Onderwijstrajecten

Binnen het beleidsdomein onderwijs ondersteunt LEJO jongeren binnen verschillende project. Onze projecten NAFT, Ondersteuning Alternerend Leren, Transitietrajecten, Ondersteuning voltijds engagement, “In Beeld” en “Samen in Blok” gaan door op verschillende locaties.

Bij LEJO staan jongeren centraal. We gaan daarom samen met de jongeren op pad en we blijven in ieder van hen geloven. Via onze ervaringsgerichte methodiek stimuleren we jongeren en creëren we ruimte om hun potentieel te (her)ontdekken en te ontwikkelen. We betrekken de school en andere sleutelfiguren sterk zodat we het samen mogelijk maken dat de jongeren wegwijzers ontdekken en hun eigen pad kunnen kiezen.

Klik hieronder op de tabs voor onze verschillende projecten

Team

Jonas Vermeulen

Antwerpen, Brasschaat

Aster Saerens

Lise Van Bergen

Katleen Theunen

Kenny Mertens

Famke Scheldeman

Thijs Sprengers

Feebe Bocklandt

Katelijne Vandenbroucke

Emma de Ruijter

Peter-Alexander Bosmans

Bieke Matthijs

Marie Van Kerkhoven

Jonas Vereycken

Lynn Groven