Onderwijstrajecten

Binnen het beleidsdomein onderwijs ondersteunt LEJO jongeren binnen verschillende project. Onze projecten NAFT, Ondersteuning Alternerend Leren, Transitietrajecten, Ondersteuning voltijds engagement, “In Beeld” en “Samen in Blok” gaan door op verschillende locaties.

Bij LEJO staan jongeren centraal. We gaan daarom samen met de jongeren op pad en we blijven in ieder van hen geloven. Via onze ervaringsgerichte methodiek stimuleren we jongeren en creëren we ruimte om hun potentieel te (her)ontdekken en te ontwikkelen. We betrekken de school en andere sleutelfiguren sterk zodat we het samen mogelijk maken dat de jongeren wegwijzers ontdekken en hun eigen pad kunnen kiezen.

Klik hieronder op de tabs voor onze verschillende projecten

Ondersteuning Voltijds Engagement

GENT

Vanuit LEJO, en dankzij middelen van stad Gent (convenant), kunnen we de Gentse centra deeltijds onderwijs (CDO’s) ondersteunen in het organiseren het voltijds engagement.
Aan de hand van onze groepsgerichte aanpak gaan we aan de slag met deze leerlingen. We begeleiden hen in hun weg van arbeidsbereidheid naar arbeidsrijpheid, richting een stage of (betaalde) werkervaring. Dit doen we door op een ervaringsgerichte manier, door doen (klussen) en reflectie (individueel en groep) te combineren, met veel enthousiasme en animo, aan de slag te gaan.
Een goed lezer leest de naadloos zelfde aanpak als bij OAL. Klopt, dit is dezelfde!

 

In samenwerking met