NAFT Antwerpen

In onze werking staat samen-leven centraal. Iedereen is gelijkwaardig en mee verantwoordelijk voor het functioneren van deze ‘mini-samenleving’. Vanuit positieve verbinding en eigenaarschap gaan we samen met de jongeren aan de slag. De begeleiders zijn vertrouwens- en brugfiguren waardoor de jongeren een persoonlijk leerproces op hun eigen tempo doorlopen. We nemen tijd en rust om te kijken naar wat belangrijk is voor iedere jongere in functie van hun traject. Op een ervaringsgerichte manier werken we aan groei en zelfvertrouwen.

Vanuit onze NAFT-opdracht krijgen we de kans om aan de slag te gaan op het kruispunt tussen onderwijs en welzijn. Voor die jongeren die door omstandigheden afhaken op school, nood hebben aan een extra duwtje in de rug of nood hebben aan meer verbinding met de school, kunnen we mee rond de tafel gaan zitten en nadenken over mogelijke acties.
Gedurende dit traject hebben we oog voor de noden van alle partijen en proberen we krachtgericht te werk te gaan. We starten dan ook met een vraagverheldering, zodat we samen kunnen bekijken hoe het traject van een jongere eruit kan zien.
NAFT trajecten kunnen zich uiten in vele vormen en soorten, waarbij individuele coaching, groepswerkingen, klastrajecten en leerkrachtenondersteuning de meest voorkomende zijn.

Dit schooljaar zal onze groepswerking doorgaan op:

  • Maandag (VM): 9u-12u
  • Dinsdag (NM): 13u-15.30u
  • Donderdag (VM): 9u-12u

Tijdens deze momenten zetten we vooral in op sport, spel, vorming, kringgesprekken en samen (actief) zijn.
Doorheen het schooljaar organiseren we 3 projectweken. Tijdens deze week gaan we kort maar intensief aan de slag met een groepje van 10 leerlingen. Deze groepen worden samengesteld met leerlingen uit verschillende scholen maar met dezelfde noden.
Op z’n LEJO’s gaan we op een ervaringsgerichte manier aan de slag en willen we met een aanbod van activiteiten werken aan thema’s zoals: weerbaarheid, zelfkennis en zelfvertrouwen, verbindende communicatie en omgaan met eigen en anderen hun grenzen.

We willen op 5 dagen tijd jongeren in hun kracht zetten en hen versterken aan de hand van peer-learning en active review

Projectweken dit schooljaar

  • 29 januari – 2 februari 2024(aanmelden kan via de officiële NAFT procedure vanaf 13 november tot 17 januari)
  • 4-8 maart 2024(aanmelden kan via de officiële NAFT procedure vanaf 5 februari tot 23 februari)

Begeleider / verantwoordelijke