Onderwijstrajecten

Binnen het beleidsdomein onderwijs ondersteunt LEJO jongeren binnen verschillende project. Onze projecten NAFT, Ondersteuning Alternerend Leren, Transitietrajecten, Ondersteuning voltijds engagement, “In Beeld” en “Samen in Blok” gaan door op verschillende locaties.

Bij LEJO staan jongeren centraal. We gaan daarom samen met de jongeren op pad en we blijven in ieder van hen geloven. Via onze ervaringsgerichte methodiek stimuleren we jongeren en creëren we ruimte om hun potentieel te (her)ontdekken en te ontwikkelen. We betrekken de school en andere sleutelfiguren sterk zodat we het samen mogelijk maken dat de jongeren wegwijzers ontdekken en hun eigen pad kunnen kiezen.

Klik hieronder op de tabs voor onze verschillende projecten

Contactpersoon

In Beeld

Locatie

Craemersklooster
Lange Steenstraat 18 - Gent
Route berekenen

In Beeld

‘In beeld’ is een plek in het hartje van het patershol te Gent. Een kruispuntplek waar rust én beweging centraal staan. Het  is een plaats en een tijd waar jongeren kunnen zoeken, afwachten, proeven en experimenteren. Kortom gewoon zijn, op een spontane manier, zonder oordeel.

We werken op een ervaringsgerichte manier volgens de principes van de institutionele pedagogie. Het is in die betekenis dat we spreken van “ervaringsgerichte dagbesteding”. In dit format is het aan de jongeren zelf om betekenis te geven aan de dag en zo (opnieuw) in beweging te komen.

We engageren ons voor jongeren in precaire leefsituaties en die momenteel weinig of geen aansluiting vinden in de samenleving.

Het is een plek waar ONT-MOETEN centraal staat. Waar we samen MET hen bruggen slaan naar de samenleving.

Welkom iedere
Dinsdag tussen 11u en 16u
Donderdag tussen 11u en 16u
Vrijdag tussen 11u en 16u

Volg ons op Facebook of Insta

In samenwerking met

Team

Peter Roosens