Onze visie

Ervaringsleren

MISSIE

Jongeren emanciperen. Dat doen wij. LEJO is er voor jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie. We maken jongeren sterker binnen de samenleving én we versterken de samenleving om structureel te veranderen op maat van deze jongeren. Zo verbeteren we samen met jongeren hun maatschappelijke positie. Voor een toekomst vol kansen. LEJO, dat zijn projecten voor al deze jongeren. LEJO, dat is leren door ervaren.

VISIE

Waarin geloven we?

We geloven in een meer solidair model van samenleven waarbij kansen op een gelijkwaardige manier verdeeld zijn. We geloven in talenten en groei van elke jongere en de mogelijkheden van de samenleving om die te waarderen en aan te spreken.

LEJO legt bijzonder veel verantwoordelijkheid bij de maatschappelijke instellingen en de ruimere maatschappij. Jongeren zijn niet alleen verantwoordelijk voor de situatie waarin ze zich bevinden. We komen actief op voor jongeren. Situaties en regelgeving die achterstelling in de hand werken, stellen we in vraag.
We zien jongeren als actieve partners in hun eigen traject. Door te werken aan diverse sterktes kunnen ze ook meer grip krijgen op hun eigen leven. We starten hierbij van het verhaal van jongeren zelf. We noemen dit jeugdwelzijnswerk omdat we het evenwicht zoeken in het spanningsveld tussen jeugdwerkactiviteiten en wel-zijnsgerichte interventies.
Waaraan werken we?

LEJO doorbreekt op een duurzame manier de spiraal van maatschappelijke kwetsbaarheid en biedt jongeren een perspectief op een volwaardige plaats in de samenleving.
We werken op 2 sporen:

  • De jongeren stimuleren om sterker te worden in de samenleving.
  • De maatschappelijke instellingen, overheden en beleidsmakers stimuleren om sterker te worden in het geven van kansen aan jongeren in een maatschappelijk kwetsbare positie.

 

Jongeren sterker maken

We doen dit binnen jeugdwerk, onderwijs, welzijn en op levensdomeinen die voor jongeren van tel zijn. We bieden de jongeren een plek waar ze zich thuis voelen en verbinden ons met hun eigenheid en leefwereld. We bouwen samen aan hun netwerk en slaan bruggen tussen jongeren, hun directe omgeving en de bredere samenleving. We mikken uitdrukkelijk op leerprocessen en bieden hun handvatten om hun plaats voor zichzelf en ten aanzien van de samenleving te vinden.

We stimuleren jongeren om steeds meer verantwoordelijkheid te nemen bij de activiteiten en in de organisatie. Op die manier wordt LEJO iets van allen samen. Leren door ervaring werkt om onze doelen te bereiken. Ervaringsleren is het fundament voor alles wat we doen bij LEJO.

De samenleving sterker maken

We slaan bruggen tussen jongeren en maatschappelijke instellingen. De samenleving wordt sterker door te leren van deze jongeren. Jongeren die het verst staan van de maatschappelijke verwachtingen kunnen een spiegel voorhouden. Ze kunnen zo wijzen op tekortkomingen en valkuilen van het beleid en de samenleving. We bestrijden daarom percepties en praktijken die jongeren uitsluiten en stimuleren de samenleving om struc-tureel te veranderen op maat van deze jongeren.

We geven signalen met jongeren van onderuit, vanuit de activiteiten die we samen met hen opzetten.
We nemen initiatieven om maatschappelijke instellingen en het beleid te versterken in een duurzame aanpak, om jongeren in een maatschappelijk kwetsbare positie meer kansen te bieden.

Verhalen

Week van de vrijwilliger

Tijdens de week van de vrijwilliger vroegen vrijwilligers aan elkaar: 'Waarom verdien jij een dankjewel?' Vrijwilligers zijn onbetaalbaar, zéker die bij LEJO!

Lees meer

SnapGeMijNu podcast

Jim Lienard een topper uit onze LEJO-familie spreekt in de podcast 'Snapt Ge Mij Nu?!'

Lees meer

Politie en jongeren met project Alloo?!

Met Allo?! organiseerde Buurtwildt, een samenwerking tussen LEJO en stad Aalst, een project waarbij we inzetten op verbindende activiteiten met politie en jongeren uit Aalst.

Lees meer