Onze visie

Ervaringsgericht werken

MISSIE

Jongeren emanciperen. Dat doen wij. LEJO is er voor jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie. We maken jongeren sterker, binnen LEJO én binnen de samenleving. We verbeteren samen met jongeren hun maatschappelijke positie. Voor een toekomst vol kansen. LEJO, dat zijn projecten voor al deze jongeren. LEJO, dat is leren door ervaren.

VISIE

Waarin geloven we?       

We geloven in een meer solidair model van samenleven waarbij kansen op een gelijkwaardige manier verdeeld zijn. We geloven in talenten en groei van elke jongere en de mogelijkheden van de samenleving om deze te waarderen en aan te spreken.

Jongeren in een maatschappelijk kwetsbare positie

De huidige samenleving stelt bijzonder veel verwachtingen aan jongeren, en de druk om daaraan te voldoen is groot. Sommige jongeren beantwoorden minder aan de norm en het ideaalbeeld. Jongeren die in een spiraal van maatschappelijke kwetsbaarheid zitten hebben steeds minder te winnen door te voldoen aan de verwachtingen.

Ze voelen zich niet gewaardeerd, geloven niet meer in eigen kunnen en stellen bijgevolg makkelijker problematisch gedrag. Hierdoor wordt hun maatschappelijke positie mogelijks nog meer kwetsbaar.

 

Waaraan werken we?

LEJO wil op een duurzame manier deze spiraal van maatschappelijk kwetsbaarheid doorbreken en jongeren een perspectief bieden op een volwaardige plaats in de samenleving.

Jongeren in een maatschappelijk kwetsbare positie

We bieden jongeren een plek waar ze zich thuis voelen en verbinden ons met hun eigenheid en leefwereld. We bouwen samen aan hun netwerk en  slaan bruggen tussen jongeren, hun directe omgeving en de bredere samenleving. We mikken uitdrukkelijk op leerprocessen en bieden hen handvatten om hun plaats voor zichzelf en ten aanzien van de maatschappij te vinden. We stimuleren jongeren ook om steeds meer verantwoordelijkheid te nemen bij de activiteiten en in de organisatie. Op die manier wordt LEJO iets van allen samen.
Leren door ervaring werkt om onze doelen te bereiken. Ervaringsleren is het fundament voor alles wat we doen bij LEJO. In onze ervaringsgerichte aanpak zijn enkele principes heel belangrijk.

De maatschappij sterker maken

We slaan bruggen tussen jongeren en maatschappelijke instellingen. De maatschappij kan sterker worden door te leren van deze jongeren. Jongeren die het verst staan van de maatschappelijke verwachtingen kunnen een spiegel voorhouden en wijzen op  tekortkomingen en valkuilen van het beleid. We bestrijden daarom percepties en praktijken die jongeren uitsluiten en stimuleren de maatschappij om structureel te veranderen op maat van deze jongeren.
Enerzijds geven we signalen met jongeren van onderuit,  vanuit de activiteiten die we samen met hen opzetten. Tegelijk nemen we ook  initiatieven om maatschappelijke instellingen en het beleid te versterken in een duurzame aanpak om jongeren in een maatschappelijk kwetsbare positie meer kansen te bieden

Verhalen

Cycling 4 LEJO met Seba

1300 km fietsen om geld te verzamelen voor LEJO

Lees meer

Bij LEJO heeft iedere jongere impact collega Jordi aan het woord

In LEJO zwaaien jongeren mee de plak. “Bij andere organisaties klinkt het vaak: ‘Wacht, de jongeren zijn er nog niet klaar voor.’ Bij LEJO proberen we het gewoon.”

Lees meer

WijsWerk : we zetten jongeren op weg naar werk

In Ronse zetten Samenlevingsopbouw, KOPA vzw en wij, jongeren op weg naar werk via WijsWerk. Het project maakt een brug tussen jongeren en de arbeidsbemiddeling, dienstverlening, arbeidsmarkt en diverse initiatieven.

Lees meer