Forta Kuné

Forta Kuné, dat zijn ervaringstrajecten die inzetten op het versterken of herstellen van verbinding tussen duo’s. Het brengt beweging waar relaties dreigen vast te lopen en focust altijd op het positieve dat wel nog aanwezig is in de relatie.

Contactpersoon

Met Forta Kuné gaan we gericht op zoek naar acties die ouder-kindduo’s of andere betekenisvolle duo-relaties als succeservaringen beleven. Het helpen zichtbaar maken van die ervaringen en ze in taal kunnen delen met elkaar, dat is een opdracht voor de coach van elk duo. Forta kuné is gebaseerd op de principes van positieve heroriëntering, maar gebruikt de natuur als decor en de succeservaring als katalysator naar het existentiële verlangen dat ouder-kindduo’s in zich dragen.

Lees meer over deze aanpak op www.fortakune.be

In samenwerking met