Onderwijstrajecten

Binnen het beleidsdomein onderwijs ondersteunt LEJO jongeren binnen verschillende project. Onze projecten NAFT, Ondersteuning Alternerend Leren, Transitietrajecten, Ondersteuning voltijds engagement, “In Beeld” en “Samen in Blok” gaan door op verschillende locaties.

Bij LEJO staan jongeren centraal. We gaan daarom samen met de jongeren op pad en we blijven in ieder van hen geloven. Via onze ervaringsgerichte methodiek stimuleren we jongeren en creëren we ruimte om hun potentieel te (her)ontdekken en te ontwikkelen. We betrekken de school en andere sleutelfiguren sterk zodat we het samen mogelijk maken dat de jongeren wegwijzers ontdekken en hun eigen pad kunnen kiezen.

Klik hieronder op de tabs voor onze verschillende projecten

Contactpersoon

Hanne Claes

Transitietrajecten

BOOM

Transitietrajecten Onderwijs en Werk, Samen Sterk!

Deze trajecten zijn voor jongeren uit de tweede en derde graad TSO, BSO en DBSO waarbij er een vermoeden is dat ze vroegtijdig de school gaan verlaten. Deze jongeren hebben vaak nog geen idee over wat ze verder willen doen, hoe hun toekomst er uit zal zien.  Wij helpen hen door hen perspectieven op de arbeidsmarkt of een vervolgopleiding te bieden.  We begeleiden hen in het maken van de juiste keuze en proberen hen zo een realistisch toekomstbeeld te geven. De coach zal doorheen het traject dichtbij de jongeren staan en ondersteuning geven waar nodig.

 

In samenwerking met

Team

Hanne Claes