Onderwijstrajecten

Binnen het beleidsdomein onderwijs ondersteunt LEJO jongeren binnen verschillende project. Onze projecten NAFT, Ondersteuning Alternerend Leren, Transitietrajecten, Ondersteuning voltijds engagement, “In Beeld” en “Samen in Blok” gaan door op verschillende locaties.

Bij LEJO staan jongeren centraal. We gaan daarom samen met de jongeren op pad en we blijven in ieder van hen geloven. Via onze ervaringsgerichte methodiek stimuleren we jongeren en creëren we ruimte om hun potentieel te (her)ontdekken en te ontwikkelen. We betrekken de school en andere sleutelfiguren sterk zodat we het samen mogelijk maken dat de jongeren wegwijzers ontdekken en hun eigen pad kunnen kiezen.

Klik hieronder op de tabs voor onze verschillende projecten

Samen in Blok

Als je je goed voelt op school, voel je je misschien beter in je vel en lukt het voetballen misschien ook beter! School, voetbal, thuis… alles hangt samen! LEJO trekt naar het terrein van de Nieuw Gentse voetbalclub Hou ende Trou Zwijnaarde om er de jonge spelers en hun ouders doorheen hun schoolloopbaan te ondersteunen. Meer specifiek willen we hen coachen voor, door en over de stap van het lager naar het secundair onderwijs: een overstap waarvan wordt opgemerkt dat die veel invloed heeft op jongeren, thuis, op school en in hun vrije tijd. In eerste instantie kijken we toe vanop de zijlijn, leren we de spelers kennen en leggen we ons oor te luister bij hun trouwe fans. Eens we de schoolbel horen rinkelen, gaan we het veld op. Door vroeg en nabij te werken willen we de spelers en hun gezinnen versterken en informeren, hun welzijn op school bewaken en hun kansen op een positieve schooltijd waarborgen. We werken aanklampend, zowel met de jongeren als met de scholen waarin ze zich bewegen. We nodigen de scholen uit om van hun instelling een plek te maken waar alle jongeren tot leren kunnen komen. Dit project wordt mogelijk gemaakt met de steun van Stad Gent.

Team