NAFT Brasschaat

Op onze boerderij richten we ons voornamelijk op het aanbieden van activiteiten met een groen karakter. Dat betekent dat de dieren en natuur belangrijke partners zijn in onze trajecten. Dat groene karakter wordt aangevuld door de vier basisprincipes van onze werking: rust, veiligheid, gelijkwaardigheid en eigenaarschap. Zowel het professionele handelen van de LEJO-medewerkers, de participatie van de LEJO-jongeren als de aanwezigheid van eventuele bezoekers wordt steeds geënt op en getoetst aan deze kernprincipes.

Het is vanuit deze pijlers dat we in onze trajecten ook steeds streven naar een dynamiek die persoonlijke leerprocessen mogelijk maakt. Door op maat verantwoordelijkheden op te nemen binnen een veilige context, krijgen jongeren de kans om te groeien, in hun kracht te komen en zelfvertrouwen te winnen.

Vanuit onze NAFT-opdracht krijgen we de kans om aan de slag te gaan op het kruispunt tussen onderwijs en welzijn. Voor die jongeren die door omstandigheden afhaken op school, nood hebben aan een extra duwtje in de rug of nood hebben aan meer verbinding met de school, kunnen we mee rond de tafel gaan zitten en nadenken over mogelijke acties.

Gedurende dit traject hebben we oog voor de noden van alle partijen en proberen we krachtgericht te werk te gaan. We starten dan ook met een vraagverheldering, zodat we samen kunnen bekijken hoe het traject van een jongere eruit kan zien.

Op de boerderij zetten we voornamelijk in op onze groepswerking waarbij we aan de hand van ervaringsgerichte activiteiten jongeren de kans willen bieden om van elkaar te leren. Op deze manier proberen we bewust verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en reflectievermogen te stimuleren. Om hier ten volle op in te zetten, focussen we ons op jongeren van de tweede en derde graad van het secundair onderwijs, of de leeftijd van 14+.

De groepswerking gaat door op

  • Maandag: 9u30-15u
  • Dinsdag: 9u30-15u
  • Donderdag: 9u30-15u

Trajecten voor klas- en of leerkrachtondersteuning kunnen wel vanaf de eerste graad.

Doorheen het schooljaar organiseren we 3 projectweken. Tijdens een projectweek gaan we kort maar intensief aan de slag met een groep van 10 leerlingen. Deze leerlingen hebben gelijke noden, maar zitten niet noodzakelijk in dezelfde klas of school.

Om jongeren te bekrachtigen gaan we op een ervaringsgerichte en actieve manier aan de slag met verschillende thema’s. Denk hierbij aan weerbaarheid, zelfkennis en zelfvertrouwen, verbindende communicatie en omgaan met grenzen. Ook hier gaan we uit van het principe dat jongeren vooral leren van elkaar en van concrete ervaringen.

Begeleider / verantwoordelijke

Ook interessant

Animatorcursus herfstvakantie

28 okt - 2 nov
15
De Lork in Kemmel

Zou je graag aan de slag gaan als begeleider op een speelpleinwerking, animatiedienst van je jeugddienst of mee gaan op een te gek LEJO-kamp?