Vorming

Stilstaan bij je handelen is vooruitgang… Het ervaringsleren is een methode waarin deelnemers spelenderwijs, door actie en reflectie, kunnen ontdekken en experimenteren en we zo van leren een bewuster proces maken. De deelnemers bepalen hierbij sterk de inhoud mee.

In de LEJO Academy vind je ons aanbod trainingen waar je individueel voor kan inschrijven. Of misschien zoek je eerder een procesbegeleiding of training op maat? LEJO komt graag naar je team, school of jeugdbeweging om dingen in beweging te zetten.

Contactpersoon

Onze visie

Met onze vormingen richten we ons tot organisaties, overheden en maatschappelijke instellingen die werken met jongeren in een maatschappelijk kwetsbare positie. We hebben de ambitie om onze expertise rond ervaringsleren en andere methodieken te verspreiden naar andere profit- en non-profitorganisaties. 

Wij werken zowel aanbods- als vraaggericht en organiseren vanuit de vraagverheldering een vormingspakket dat zo dicht mogelijk aanleunt bij de noden, behoeften en verwachtingen van deelnemers.

Vormingen worden bij ons op een actieve ervaringsgerichte manier gegeven. De deelnemers bepalen hierbij sterk de inhoud mee en worden uitgenodigd tot actieve reflectie. We maken van leren een bewuster proces door deelnemers te activeren. Door het stellen van vragen laten we hen hen kritisch nadenken over hun eigen leerproces. De trainers brengen een theoretisch frame wanneer dit een meerwaarde is. Ze zijn getraind in het ervaringsgericht werken met groepen.

Deze zaken vinden we belangrijk:

Veilig kader en groei

Pas als je je veilig voelt ben je in staat om tot zelfinzicht en reflectie te komen en dit te delen met anderen. Een voorwaarde om te kunnen groeien.

Coaching

Onze trainers begeleiden je met een coachende houding door een reflectieproces.

Eigenaarschap

Deelnemers bepalen de leeragenda mee. Dit houdt betrokkenheid op de inhoud hoog.

Transfer

Deelnemers laten reflecteren hoe ze met de inhoud aan de slag kunnen.

Team

Katelijne Vandenbroucke

Gent

Vorming en communicatie

Meer info

Gust Vanhecke

Kenny Mertens

Anasse Ben Brahim

Liselotte Van Heyst