Tienerouders

Tienerouders zijn vaak een vergeten doelgroep. Ze vallen tussen de mazen van het net, omdat ze enerzijds gewoon tiener zijn, maar anderzijds ook moeder of vader. Ze krijgen moeilijk aansluiting bij het reguliere vrijetijdsaanbod, een sociaal netwerk en de arbeidsmarkt.

Tienerouders bevinden zich in een maatschappelijk kwetsbare situatie. De meeste tienerouders starten hun arbeidsloopbaan zonder diploma. Door het lange thuiszitten zijn er maar weinig van hen geprikkeld om gebruik te maken van kinderopvang. De bestaande structuren van kinderopvang onder de 3 jaar zijn onbekend en hoogdrempelig. Dat verkleint hun weerbaarheid op de arbeidsmarkt.

Contactpersoon

Aanbod

Zwanger op school

Het project ‘Zwanger op school, wat nu’ is specifiek gericht op schoolgaande Tienerouders en de ondersteuning van scholen.

KLIK HIER VOOR BUNDEL ‘ZWANGER OP SCHOOL’ 

Zwanger worden en schoollopen is voor vele jongeren een serieuze opgave. Van het ene moment op het andere moeten ze noodgedwongen beslissingen nemen, verantwoordelijkheid opnemen voor zichzelf maar ook voor hun toekomstig kind. Deze periode gaat vaak gepaard met onzekerheid, vele vragen en vele drempels waar ze opbotsen. Ook voor scholen is het soms een zoektocht hoe (aanstaande) Tienerouders te ondersteunen in hun schoolse loopbaan en hen te begeleiden tot het behalen van een diploma.

Deze digitale bundel is het resultaat van het Project ‘Zwanger op school, wat nu?’.
LEJO sloeg de handen in elkaar met DUO²-Gent, HTISA Gent, BuSO ’t Vurstjen en ook TOPunt om drempels in beeld te brengen waar zowel scholen als de doelgroep zelf mee te kampen krijgen. Door tools, handvaten en antwoorden te bieden op vele vragen waar vertrouwenspersonen maar ook Tienerouders mee worstelen willen we de slaagkansen van studerende Tienerouders tot het behalen van een diploma vergroten en zo ook hun slaagkansen in het leven verbeteren.

In samenwerking met

Team

Marieke Spittaels

Aanspreekpunt Integriteit

Bieke Matthijs