Tienerouders

Tienerouders zijn vaak een vergeten doelgroep. Ze vallen tussen de mazen van het net, omdat ze enerzijds gewoon tiener zijn, maar anderzijds ook moeder of vader. Ze krijgen moeilijk aansluiting bij het reguliere vrijetijdsaanbod, een sociaal netwerk en de arbeidsmarkt.

Tienerouders bevinden zich in een maatschappelijk kwetsbare situatie. De meeste tienerouders starten hun arbeidsloopbaan zonder diploma. Door het lange thuiszitten zijn er maar weinig van hen geprikkeld om gebruik te maken van kinderopvang. De bestaande structuren van kinderopvang onder de 3 jaar zijn onbekend en hoogdrempelig. Dat verkleint hun weerbaarheid op de arbeidsmarkt.

Contactpersoon

Aanbod

Zwanger op school

Het project ‘Zwanger op school, wat nu’ is specifiek gericht op schoolgaande Tienerouders en de ondersteuning van scholen.

Met dit project reiken we scholen handvaten aan met als doel de slaagkansen van Tienerouders in het leven te vergroten en de kans dat zij en hun gezin in armoede opgroeien, verkleinen.

Samen met CDO De Rotonde, Centrum voor Leren en Werken, GO! BuSO ’t Vurstjen en TOPunt slaan we de handen in elkaar en trachten we antwoorden te vinden op de door hen aangegeven noden en ook die vanuit de doelgroep. Met dit project breidden we onze expertise verder uit en verdiepen we ons in het thema schoolgaande Tienerouders.

De signalen uit dit project worden doorgestuurd naar ons netwerk, wij willen op deze manier de Tienerouders een volwaardige plek geven binnen het grotere systeem van Onderwijs.

Heb je vragen, aarzel niet om Astrid te contacteren

In samenwerking met