Tienerouders

Tienerouders zijn vaak een vergeten doelgroep. Ze vallen tussen de mazen van het net, omdat ze enerzijds gewoon tiener zijn, maar anderzijds ook moeder of vader. Ze krijgen moeilijk aansluiting bij het reguliere vrijetijdsaanbod, een sociaal netwerk en de arbeidsmarkt.

Tienerouders bevinden zich in een maatschappelijk kwetsbare situatie. De meeste tienerouders starten hun arbeidsloopbaan zonder diploma. Door het lange thuiszitten zijn er maar weinig van hen geprikkeld om gebruik te maken van kinderopvang. De bestaande structuren van kinderopvang onder de 3 jaar zijn onbekend en hoogdrempelig. Dat verkleint hun weerbaarheid op de arbeidsmarkt.

Contactpersoon

Aanbod

Mobiele individuele begeleiding

De Mobiele Jeugdwelzijnswerkers voor Tienerouders geven ondersteuning op vraag van Tienerouders en hun gezin, in de levensdomeinen waar de tieners zelf dat nodig vinden. Ze gaan outreachend te werk en treden op als een bruggenbouwers tussen de Tienerouders en gespecialiseerde Gentse organisaties.

Samen met de jongeren stippelen Lies en Astrid een traject uit op maat, in een door de jongere gekozen veilige en vertrouwde omgeving. Vanuit de opgebouwde vertrouwensband gaan ze aan de slag met de noden die vanuit de doelgroep worden aangegeven. Ze trachten samen met hen te zoeken naar een oplossing voor elke hulpvraag en/of verwijzen door, om de aanwezige drempels te verkleinen.

Gaandeweg leren de jongeren de instanties kennen waar zij terecht kunnen voor hun specifieke hulpvragen, wordt zelfstandigheid opgebouwd en komen ze sterker te staan in onze maatschappij.

De Mobiele Jeugdwelzijnswerksters hebben bijzondere aandacht voor het fysieke en psychische welzijn van deze doelgroep. Vanuit de individuele hulpvragen/ noden verwijzen ze ook door naar het vrijetijdsaanbod voor Tienerouders – Teens

  • Doelgroep: Tienerouders t.e.m 25 jaar en gezin die voor hun 20e ouder werden.
  • Werkingsgebied: Gent en omstreken
  • Aanmelden: mailen naar mobiele.tienerouders@lejo.be of neem telefonisch contact op met Astrid of Lies

In samenwerking met

Team

Marieke Spittaels

Aanspreekpunt Integriteit

Bieke Matthijs