LEJO ABC

under construction

Activisme

Om de positie van jongeren in de samenleving te verbeteren hebben we ook de samenleving te versterken op maat van deze jongeren. Dat doen we door de mensen achter de organisaties en instituties te vormen en te trainen om structurele discriminatie in hun werking aan te pakken.

Het liefst doen we dat samen met jongeren of, wanneer dat niet kan, in een rol als vertegenwoordigingsfiguur.

De samenleving versterken

We geven trainingen op maat voor organisaties, gastcolleges op hogescholen en vertegenwoordigen jongeren op netwerkmomenten.

Daarnaast gaan we ook samen met jongeren in dialoog (of confrontatie) met instanties of personen wanneer ze onrechtvaardig behandeld worden. Van sportclub over ocmw tot school. Vele kleintjes maken ook een groot verschil.

stem van de jongeren

We verzamelen en versterken actief de stem van jongeren in het debat. Er wordt zo vaak gepraat over jongeren in een kwetsbare positie, te weinig wordt naar hen geluisterd of komen ze zelf aan bod.

LEJO werkt aan veilige ruimtes om jongeren zich te laten horen. Van onze eigen werkingen over podcasts tot het Vlaams Parlement.

pionieren

Ten slotte zijn we ook activisten door plekken te creëren waar jongeren echt gehoord worden, ruimte krijgen en kunnen groeien. In deze pioniersplekken tonen we de samenleving wat er mogelijk is: Buiten Beeld, In Beeld en de boerderij in Brasschaat zijn hier voorbeelden van.