Doe mee

LEJO biedt een kader waarin elk individu gestimuleerd wordt om zijn potentieel te (her)ontdekken en ontwikkelen, om zo een situatie te creëren die door het individu zelf als beter wordt ervaren.

Wil jij LEJO helpen om jongeren sterker te maken?
Geef ons een duw in de rug.

Heel wat jongeren hebben het financieel moeilijk. Zeker als ze er alleen voor staan en zelfstandig willen wonen, lopen de kosten hoog op.
Met ons solidariteitsfonds willen we jongeren die het financieel moeilijker hebben heel concrete ondersteuning bieden met lidgeld voor een sportclub, de deelnameprijs voor een kamp, materiaal voor school, abonnement voor openbaar vervoer, verzorgingsproducten… kleine zaken die een wezenlijk verschil maken voor de ontwikkeling en het welzijn van deze jongeren.

We willen hen extra ondersteunen en jij kan ons daar bij helpen.