Doe mee

LEJO biedt een kader waarin elk individu gestimuleerd wordt om zijn potentieel te (her)ontdekken en ontwikkelen, om zo een situatie te creëren die door het individu zelf als beter wordt ervaren.

Wil jij LEJO helpen om jongeren sterker te maken?
Geef ons een duw in de rug.

De energiecrisis en de koopkrachtcrisis hebben zware gevolgen voor kwetsbare personen. Ook voor de jongeren.
We willen hen extra ondersteunen en jij kan ons daar bij helpen!

Jongeren komen in financiële nood omdat het thuis financieel moeilijk is. Zeker als ze al alleen wonen, lopen de kosten hoog op, en zijn ze nog meer aangewezen op ondersteuning van voedselhulp en armoedeverenigingen.
Met ons solidariteitsfonds willen we jongeren die het financieel moeilijker hebben heel concrete ondersteuning bieden met voedselpakketten en hygiënische basisproducten, en hen ook individueel opzoeken voor een deugddoende babbel, …. Kleine zaken die een wezenlijk verschil maken voor het welzijn voor deze jongeren!

Giften vanaf 40 euro die u als particulier in 2023 overmaakt aan LEJO zijn 45% fiscaal aftrekbaar zijn.

BE43 5230 4593 1801 – BIC TRIOBEBB
met vermelding ‘solidariteitsfonds’.