Meewerkend Coördinator B-OOST Meetjesland

Waar kom ik terecht?

Voor deze opdracht word je tewerkgesteld door LEJO in het Meetjesland.
Je komt terecht in een team met medewerkers van Fiola vzw, Compaan vzw, LEJO vzw, VDAB en Welzijnsband.
Je wordt in je opdracht enerzijds ondersteund en aangestuurd door de ondersteuningsgroep van leidinggevenden van elke organisatie. Anderzijds door de domeinverantwoordelijke van LEJO die je ook meeneemt in het bredere LEJO verhaal.
Daarnaast maak je deel uit van een groep jeugdopbouwwerkers en outreachend werkers van LEJO uit andere regio’s die je inhoudelijk voeden en inspireren in het outreachend en ervaringsgericht werken.

Wat houdt de opdracht in?

Voor dit project word je gedetacheerd naar het team B-OOST Meetjesland. Je neemt een opdracht op als coördinator (50%) en begeleider (30% – 50%).

 • Als coördinator (50%) faciliteer je teamvorming en team dynamische processen voor de medewerkers van B-OOST Meetjesland.
 • Samen met je team geef je vorm en inhoud aan het project op basis van een ingediend projectvoorstel.
 • Je ondersteunt, versterkt en coacht de medewerkers uit het partnerschap in samenspraak met de direct leidinggevende van de moederorganisatie.
 • Je stuurt en faciliteert het leerproces binnen het partnerschap.
 • Je bewaakt de expertisedeling tussen de partners met aandacht voor het detecteren van de noden, expertise die (nog) niet aanwezig is, in het kader van de ontwikkeling van het partnerschap en versterking van expertise.
 • Je behoudt het overzicht over het regionaal flankerend aanbod.
 • Je bouwt samen met het team aan een regionaal netwerk om tot samenwerkingsverbanden te komen die helpend zijn voor het partnerschap.
 • Je bewaakt heldere communicatie onder de partners en medewerkers, in nauwe samenspraak met de moederorganisaties en leidinggevenden van de betrokken medewerkers.
 • Je bereidt de overleggen voor en volgt deze op.
 • Je bent de brugfiguur tussen de stuurgroep en de begeleiders en je werkt in tandem met de penhouder.
 • Je volgt de voortgang van de trajecten op en zorgt samen met je team voor een goede monitoring en registratie ervan.
 • Als begeleider (30% – 50%) focus je je samen met het team op het outreachend en aanklampend werken met (jong)volwassenen in het Meetjesland. Mensen in een kwetsbare positie met een afstand tot de arbeidsmarkt die moeilijk of niet bereikt worden door het bestaande dienst- of hulpverleningsaanbod.
 • Je gaat aan de slag met de drempels die zij ervaren.
 • Je werkt aan een vertrouwensrelatie met de deelnemers
 • Je neemt een buddyrol op zodat je deelnemers op een persoonlijke manier kan begeleiden doorheen hun traject
 • Je bouwt samen met je directe collega’s uit het partnerschap aan een sterk netwerk die deze mensen op een gepaste manier kunnen ondersteunen op uiteenlopende levensdomeinen.
Heb je zin om hier een rol in te spelen en ons team te versterken met jouw talenten?
Lees dan zeker verder!
 • Je hebt een ‘bachelor’ in een sociaal georiënteerde opleiding OF relevante ervaring als beroepskracht in het sociaal-maatschappelijk werk.
 • Daardoor heb je ervaring, kennis en inzichten in het werken met (jong)volwassenen in een maatschappelijk kwetsbare positie.
 • Ervaring als leidinggevende is absoluut een pluspunt!
 • Je werkt vanuit een ervaringsgerichte en outreachende aanpak: je gaat dus op een laagdrempelige, wervende en empowerende manier aan de slag met (jong)volwassenen en collega’s. Je voelt je comfortabel om je in de leefwereld van potentiële deelnemers te begeven.
 • Je bent een sterke communicator. Je kan collega’s en deelnemers enthousiasmeren en partners inspireren. Je bent daarbij ook respectvol, diplomatisch en constructief kritisch.
 • Je schrikt er niet voor terug om zelf het heft in handen te nemen en autonoom je deelopdracht vorm te geven.
 • Je kan je goed uitdrukken in het Nederlands, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Je stelt je flexibel op en bent bereid tot avond- en weekendwerk indien nodig. Ook werken tijdens schoolvakanties is voor jou geen probleem.
 • Extra pluspunten zijn: Je kan tegen je verlies in een spelletje UNO.

Wat bieden we jou?

 • Een betrokken ondersteuningsgroep met leidinggevenden uit de verschillende organisaties die je willen laten groeien in een uitdagende rol en opdracht.
 • Een warme en dynamische moederorganisatie (LEJO) met 60 enthousiaste en betrokken collega’s.
 • Een betrokken groep van 20 jeugdopbouwwerkers bij LEJO die je inhoudelijk inspireren en voeden om outreachend en ervaringsgericht aan de slag te gaan.
 • Een sterk team met mensen uit verschillende organisaties die je blik zullen verruimen en samen met jou een boeiende en uitdagende opdracht vorm geven en uitvoeren.
 • Een gevarieerde job die je veel voldoening geeft en die je zo uitdagend maakt als je zelf wilt.
 • Deze functie is ingeschaald op het niveau B1a binnen het Paritair Comité 329/01 voor de socio-culturele sector. Relevante werkanciënniteit kan worden meegenomen.
 • Je wordt tewerkgesteld in een deeltijds of voltijds contract (min. 80%) van onbepaalde duur.
 • Datum indiensttreding: Zo snel mogelijk.
Sollicitatieprocedure:

Stuur je motivatiebrief en CV ten laatste op 28 april 2024 per mail door naar vacature@lejo.be met vermelding ‘vacature B-OOST Meetjesland’. Indien sneller een geschikte kandidaat gevonden wordt, kan deze vacature sneller afgesloten worden.
De selectiegesprekken gaan bij voorkeur door op vrijdag 8 mei.
Voor meer informatie, contacteer ons gerust:
Bjorn Vandendriessche Domeinverantwoordelijke Jeugdopbouwwerk & outreachend werk – bjorn@lejo.be – 0495/29.27.19

Solliciteer nu Voor 28 april 2024
 • Deeltijds of voltijds contract (min. 80%) van onbepaalde duur.
 • Onbepaalde duur
 • Zo snel mogelijk

Contactpersoon

Bjorn Vandendriessche