Vraag een offerte aan Procesgericht werken met groepen - Lejo

Procesgericht werken met groepen

Ik krijg geen diepgang in mijn proces met jongeren, hoe komt dat? Bij het stellen van verdiepende vragen antwoorden jongeren vaak met "ik weet het niet", hoe doorbreek ik dit patroon? Dag drie van een kamp of meerdaagse sta ik altijd voor een conflict, wat is er aan de hand? Een kamp waar je met alles te kampen hebt.

Hoe ga ik om met weerstand? Wat zegt dit over een groep? Hoe creëer ik een veilig groepsklimaat? Welke rol heb ik daarin als begeleider, hoe en wanneer grijp ik in? Hoe stel ik de juiste vragen? Hoe kan ik anticiperen op het aanbod in mijn programma naar gelang de noden van de groep? Hoe kan ik in de eerste weken van een schooljaar aan de slag met mijn klasgroep? Hoe organiseer ik een kamp met de focus op proces?

 

Met welke inzichten ga ik naar huis?

  • Inzicht in de fases van een groepsproces en hoe je programma hierop aan te passen
  • Inzicht in de rol van de begeleider bij die verschillende fases

Hoe ziet de vorming eruit?

  • We treden met de groep zelf in actie
  • We duiken in enkele theoretische kaders en vertalen die naar de praktijk
  • We gebruiken de groep als instrument
  • We gaan actief aan de slag en reflecteren over ons eigen handelen

Stilstaan bij je handelen, is vooruitgang

Loesje
  • Jeugd(welzijns)werkers, leerkrachten, CLB's, welzijns- en andere stadsdiensten, begeleiders in de jeugdzorg, ...
  • Prijs per dagdeel

Prijs

Prijs €180 / €350 / €450 per dagdeel per begeleider. Glijdende prijzen voor jeugd(welzijns)werk / social profit / bedrijven

Inbegrepen:
Begeleiding, voorbereidende- en evaluatiemeeting. Excl. transport