Vraag info en offerte Participatief werken met jongeren - Lejo

Participatief werken met jongeren

"Alles wat je doet voor mij zonder mij, doe je tegen mij", zei Ghandi. We werken mét jongeren, niet voor hen. Vaak trappen we in de valkuil om zelf alle problemen te willen oplossen. Zelf een aanbod te voorzien dat zij hopelijk leuk gaan vinden. Jongeren versterken doe je door hen integraal te betrekken en aan het stuur te zetten van hun eigen proces.

Maar hoe doe je dat: zo’n gesprek installeren om te polsen naar hun ideeën, of een gezamenlijke brainstormsessie begeleiden? Moeten we als jeugdwerker zelf organiseren, vastleggen, installeren… of kan hiervoor ook een gedeelde verantwoordelijkheid bij de jongere(n) liggen? Hier duiken we samen in.

Voel je vaak weerstand in je groep? Is het moeilijk om tot gedragen besluiten te komen? Heeft de groep het lastig om in ‘gang’ te schieten? Of wil je je leerlingen betrekken, ook al is er een beperkend kader in je school? Ook dan kan je hen eigenaarschap geven in het zorgbeleid en schoolklimaat.

Afspraken waar jongeren mee voor hebben gekozen werken beter. Op maat werken is tegemoet komen aan de behoeften van de jongeren, door hen echt te horen en te betrekken. Zo kom je tot betere besluiten en word je procesbegeleider in plaats van politie-agent. En jongeren voelen zich gehoord, gemotiveerd en nemen verantwoordelijkheid. Een boost voor het zelfvertrouwen.

Wat krijg je mee?

  • Tools om een gesprekscultuur te installeren
  • Hoe geef ik inspraak?
  • Hoe zet ik zo’n proces op en hou ik het levendig?
  • Een theoretisch kader, met de participatieladder
  • De grenzen van participatie, tot waar kan je gaan?

Wat kan je verwachten?

  • Veel inspiratie, werkvormen en tools.
  • Ruimte voor cases en intervisie.
  • Een boost voor je Goesting
  • Jeugd(welzijns)werkers, leerkrachten, CLB's, welzijns- en andere stadsdiensten, begeleiders in de jeugdzorg, ...
  • Prijs per dagdeel

Prijs

€180 / €350 / €450 per dagdeel per begeleider. Glijdende prijzen voor jeugd(welzijns)werk / social profit / bedrijven

Inbegrepen:
Begeleiding, voorbereidende- en evaluatiemeeting. Excl. transport