Grenzen voelen en respecteren

Hoe voelt een grens? Wie professioneel met mensen werkt, komt onvermijdelijk in contact met grenzen.

Meestal merken we die pas als ze overschreden worden. Grenzen voor jongeren op een speelplein of kamp. Grenzen in een vrijwilligersteam of leidingsploeg. Grenzen aan onze draagkracht of mogelijkheden als hulpverlener. Grenzen aan hoe dicht we mensen toelaten. Grenzen aan wat we toelaten als ‘omstaander’.

In deze vorming laten we je – in een veilig kader – ervaren wat het met je doet als grenzen geraakt worden. Door grenzen beter te leren aanvoelen, krijg je meer (zelf)vertrouwen om ze te respecteren. We vullen het ervaringsgericht deel aan met meer tastbare kaders rond grenzen of overschrijdend gedrag in het jeugd(welzijns)werk.

Wat krijg je mee?

  • Ervaren wat grenzen met je doen
  • Kaders over grenzen en grensoverschrijdend gedrag
  • Jeugd(welzijns)werkers, leerkrachten, CLB's, welzijns- en andere stadsdiensten, begeleiders in de jeugdzorg, ...
  • Prijs per dagdeel

Prijs

€180 / €350 / €450 per dagdeel per begeleider. Glijdende prijzen voor jeugd(welzijns)werk / social profit / bedrijven

Inbegrepen:
Begeleiding, voorbereidende- en evaluatiemeeting. Excl. transport

Ook interessant

Onderdompelbad

23 mrt - 24 mrt
Nog een geheim

De jaarlijkse onderdompeling voor nieuwe LEJO medewerkers en vrijwilligers. Kom ALLES te weten over deze geweldige organisatie.