Grenzen voelen en respecteren

Hoe voelt een grens? Wie professioneel met mensen werkt, komt onvermijdelijk in contact met grenzen.

Als begeleider voel je je soms de speelbal van de groep. Je voelt geen mandaat van de groep om iets te zeggen. Je vindt het moeilijk om stop te zeggen of in te grijpen als grenzen worden over schreden. Die van jou, of die van anderen. Ook in de klas kunnen leerkrachten het moeilijk hebben om te begrenzen. Of elders waar mensen samenwerken dienen er grenzen bewaakt te worden.

Wat maakt het precies moeilijk om grenzen te bewaken?

Meestal merken we grenzen pas op als ze overschreden worden. Grenzen voor jongeren op een speelplein of kamp. Grenzen in een vrijwilligersteam of leidingsploeg. Grenzen aan onze draagkracht of mogelijkheden als hulpverlener. Grenzen aan hoe dicht we mensen toelaten. Grenzen aan wat we toelaten als ‘omstaander’.

In deze vorming laten we je – in een veilig kader – ervaren wat het met je doet als grenzen geraakt worden. Door grenzen beter te leren aanvoelen, krijg je meer (zelf)vertrouwen om ze te respecteren. We vullen het ervaringsgericht deel aan met meer tastbare kaders rond grenzen of overschrijdend gedrag in het jeugd(welzijns)werk.

Wat krijg je mee?

  • Ervaren wat grenzen met je doen
  • Inzicht in de emoties en mechanismen die in jou spelen bij begrenzing
  • Kaders over grenzen en grensoverschrijdend gedrag
  • Hulpmiddelen om sterker in je schoenen te staan, en te leren begrenzen

Wat kan je verwachten?

  • Een ervaringsgerichte vorming die snel naar de diepte gaat
  • Jeugd(welzijns)werkers, leerkrachten, CLB's, welzijns- en andere stadsdiensten, begeleiders in de jeugdzorg, ...
  • Prijs per dagdeel

Prijs

€180 / €350 / €450 per dagdeel per begeleider. Glijdende prijzen voor jeugd(welzijns)werk / social profit / bedrijven

Inbegrepen:
Begeleiding, voorbereidende- en evaluatiemeeting. Excl. transport

Ook interessant

Animatorcursus herfstvakantie

28 okt - 2 nov
15
De Lork in Kemmel

Zou je graag aan de slag gaan als begeleider op een speelpleinwerking, animatiedienst van je jeugddienst of mee gaan op een te gek LEJO-kamp?