OAL Brasschaat

Binnen het project “Ondersteuning Alternerend Leren” gaan we aan de slag met jongeren in een opleiding Leren en Werken, Duaal Leren of een aanloopstructuuronderdeel. We ondersteunen hen in de groei richting arbeidsrijpheid. Op een ervaringsgerichte manier werken we aan arbeidsgerichte en loopbaangerichte competenties. Aan de hand van een procesgerichte aanpak willen we jongeren een positieve ervaring laten opdoen. Op die manier ondersteunen we hen in het ontdekken van hun intrinsieke motivatie om hun steentje bij te dragen aan de maatschappij.

Een OAL op de boerderij is er voor jongeren die in een rustige omgeving graag buiten bezig zijn en er niet vies van zijn de handen vuil te maken. Een boerderij vraagt veel werk. Onder leiding van boer Jonas worden allerlei taken uitgevoerd: voederen van dieren, uitmesten van stallen, omheiningen herstellen, onderhoud aan gebouwen, groenonderhoud, praktische ondersteuning van projecten… Ook een alternerende stage binnen groenzorg behoort tot de mogelijkheden.

We bieden een werkomgeving waar jongeren op de eerste plaats komen. Op een ervaringsgerichte manier gaan we aan de slag. Het welzijn en het leerproces van de jongeren zijn minstens even belangrijk als de geleverde prestaties. Experimenteren, durven proberen, mislukken en slagen zijn belangrijk op de boerderij. Door dagelijks in gesprek te gaan over het geleverde werk en ieders aandeel erin wordt werken op de boerderij een interessant leerproces.

In samenwerking met

Begeleider / verantwoordelijke

Ook interessant

Animatorcursus herfstvakantie

28 okt - 2 nov
15
De Lork in Kemmel

Zou je graag aan de slag gaan als begeleider op een speelpleinwerking, animatiedienst van je jeugddienst of mee gaan op een te gek LEJO-kamp?