Vacature jeugdopbouwwerker Aalst

Aalst

Op zoek naar een nieuwe uitdaging met en voor jongeren?

In Aalst breiden we ons team uit! Daarvoor zoeken we een enthousiaste collega die zich zal inzetten voor het activeren van jongeren richting opleiding of tewerkstelling.

Waar kom ik terecht?

Voor deze opdracht word je tewerkgesteld voor LEJO in Aalst. Je maakt deel uit van het team Buurtwild/t met als uitvalbasis ontmoetingscentrum De Brug. Je werkt nauw samen met je collega jeugdopbouwwerkers uit Aalst, het partnerschap binnen het project VOLT en de lokale jeugddienst. Je wordt ondersteund en aangestuurd door de teamverantwoordelijke van LEJO Aalst die je mee neemt in het bredere LEJO verhaal. Daarnaast maak je deel uit van een groep jeugdopbouwwerkers en outreachend werkers van LEJO uit andere regio’s die je inhoudelijk voeden en inspireren.

Wat houdt de opdracht in?

Als jeugdopbouwwerker ben je in de eerste plaats een vertrouwensfiguur voor jongeren. Je gaat vindplaatsgericht/outreachend aan de slag om met jongeren in contact te komen en een vertrouwensrelatie uit te bouwen. Je werkt hoofdzakelijk met jongeren van 18 tot 30 jaar én met een focus op activering. Je bent een laagdrempelig aanspreekpunt voor de jongeren en begeleidt hen actief in hun zoektocht naar werk of opleiding. Je gaat aan de slag met de noden en drempels die ze hierbij ervaren. Daarnaast werk je nauw samen met de partners binnen het ESF project VOLT in Aalst. Je maakt de brug tussen jongeren, het partnerschap en/of hun directe omgeving (de buurt, andere jongeren, …). We willen jongeren versterken opdat ze volwaardig zouden kunnen participeren aan onze samenleving. Tot slot hebben jeugdopbouwwerkers een vertegenwoordigingsfunctie. Ze gaan samen met de jongeren aan de slag met de signalen, ideeën en noden van de jongeren, en vertalen die naar het beleid.

Profiel:

Je hebt een ‘bachelor’ in een sociaal georiënteerde opleiding OF relevante ervaring als beroepskracht of vrijwilliger in het sociaal-maatschappelijk werk. Daardoor heb je ervaring, kennis en inzichten in het werken met jongeren in een kwetsbare situatie. Je hebt een hart voor én een sterke affiniteit met (jong)volwassenen. Je werkt vanuit een ervaringsgerichte en outreachende aanpak: je gaat dus op een laagdrempelige, wervende en empowerende manier aan de slag met de jongeren. Je bent jong van geest en kan je verplaatsen en begeven in de leefwereld van de jongeren. Je past je communicatiestijl aan aan de situatie, waardoor je zowel met jongeren connecteert als vrijwilligers enthousiasmeert of met het stadsbestuur of partners in dialoog treedt. Je bent daarbij ook respectvol, diplomatisch en constructief kritisch. Je schrikt er niet voor terug om zelf het heft in handen te nemen en autonoom je takenpakket vorm te geven. Je kan je goed uitdrukken in het Nederlands, zowel mondeling als schriftelijk. Je stelt je flexibel op en bent bereid tot avond- en weekendwerk. Ook werken tijdens schoolvakanties is voor jou geen probleem. Extra pluspunten zijn: een goede verliezer zijn in UNO en een rijbewijs hebben.

Wat bieden we jou?

Je wordt verwelkomd in een dynamische organisatie met 60 enthousiaste en betrokken collega’s. Je maakt deel uit van een team van 20 jeugdopbouwwerkers bij LEJO die je inhoudelijk inspireren om outreachend aan de slag te gaan. Jouw werkplek is in Aalst. Een gevarieerde job die je veel voldoening geeft en die je zo uitdagend maakt als je zelf wilt. Deze functie is ingeschaald op het niveau B1c binnen het Paritair Comité 329/01 voor de socio-culturele sector. Relevante werkanciënniteit kan worden meegenomen. Je wordt tewerkgesteld in een voltijds contract van onbepaalde duur. Datum indiensttreding: zo snel mogelijk .

Procedure:

Stuur je motivatiebrief en CV ten laatste op vrijdag 31 maart 2023 per mail door naar vacature@lejo.be met vermelding ‘Jeugopbouwwerk Aalst’. De selectiegesprekken gaan bij voorkeur door in de week van 10 april.

Solliciteer nu Voor 31 maart 2023
  • Voltijds
  • Onbepaalde duur
  • Zo snel mogelijk
  • LEJO Aalst
    Hertshage 11
    9300 Aalst

Contactpersoon

Bjorn Vandendriessche