Corona : we blijven bereikbaar

De corona-maatregelen hebben ook een impact op de activiteiten van LEJO.
Wij blijven gaan en zijn bereikbaar voor jongeren, maar dan op andere manieren.

We zetten sterk in op individueel contact en begeleiding van jongeren, zowel via outreachend werk als via digitale contacten.

Meerdaagse activiteiten zoals kampen en cursussen kunnen helaas tijdelijk niet meer doorgaan.

Het jeugd(welzijns)werk kan blijven doorgaan onder de afspraken die in mei geldend waren: groepen van max. 8, 1-op-1-gesprekken, vindplaatsgericht werken.
Publieke ruimte om te spelen, sporten en ontmoeten voor kinderen en jongeren blijft ook open.

Let wel: het lokale bestuur kan beslissen om bepaalde zaken strenger toe te passen. Bataljong doet er alles aan om lokale besturen goed te informeren en te ondersteunen, zodat er waar mogelijk ademruimte kan zijn voor kinderen en jongeren, binnen de grenzen van wat is toegelaten volgens de nieuwe regels.

Meer info

Voor meer informatie rond de maatregelen verwijzen we graag door naar De Ambrassade.
Als je vragen hebt voor ons, stuur je mail graag naar info@lejo.be

Steun ons via de LEJO-solidariteitsfonds