Corona : we blijven bereikbaar

De corona-maatregelen hebben ook een impact op de activiteiten van LEJO.
Wij blijven gaan en zijn bereikbaar voor jongeren, maar dan op andere manieren.

Volgens de nieuwe maatregels:

  • jeugd(opbouw)werkactiviteiten  (12 tem 17 jaar) kunnen blijven doorgaan: 8 jongeren + 1 begeleider binnen, 10 personen +1 begeleider buiten. Activiteiten voor 18+ kunnen slechts in groepen van 4 (3 + 1 begeleider) en buiten.
  • Kampen in de Paasvakantie zijn afgelast omdat overnachten niet mogelijk zijn.
  • Onderwijsactiviteiten kunnen niet in groep doorgaan, we blijven inzetten op individuele contactmomenten, digitaal, buiten , op LEJO.
  • voor tienerouderswerking:
    +18 jaar, 3 tienerouders met kinderen (niet meegerekend) + 1 begeleider, alles buiten.
    -18 jaar, 10 tienerouders en kinderen + 1 begeleider , alles buiten
  • vormingen voor 18+ zijn digitaal

We blijven sterk inzetten op individueel contact en begeleiding van jongeren, zowel via outreachend werk als via digitale contacten.

Voor meer informatie rond de maatregelen verwijzen we graag door naar De Ambrassade.
Als je vragen hebt voor ons, stuur je mail graag naar info@lejo.be

Steun ons via de LEJO-solidariteitsfonds