Tienerouders

Tienerouders zijn vaak een vergeten doelgroep. Ze vallen tussen de mazen van het net, omdat ze enerzijds gewoon tiener zijn, maar anderzijds ook moeder of vader. Ze krijgen moeilijk aansluiting bij het reguliere vrijetijdsaanbod, een sociaal netwerk en de arbeidsmarkt.

Tienerouders bevinden zich in een maatschappelijk kwetsbare situatie. De meeste tienerouders starten hun arbeidsloopbaan zonder diploma. Door het lange thuiszitten zijn er maar weinig van hen geprikkeld om gebruik te maken van kinderopvang. De bestaande structuren van kinderopvang onder de 3 jaar zijn onbekend en hoogdrempelig. Dat verkleint hun weerbaarheid op de arbeidsmarkt.

Mobiele jeugdwerkster voor tienerouders

Onze mobiele jeugdwerkster voor tienerouders ondersteunt tienerouders tot 25 jaar uit Gent.

Lies focust zich voornamelijk op jongeren uit nieuwe EU-landen. Samen met hen werkt ze aan de noden omtrent jeugdwerk en vrije tijd. Ze doet dat op vraag van de tienerouders zelf en op de locatie die de tienerouders zelf aangeven. Ook brengt ze de drempels in kaart om bewustwording te bevorderen, en bekijkt ze hoe die drempels structureel aan te pakken.