Onderwijstrajecten

Onderwijstrajecten van LEJO richten zich, in het onderwijslandschap, naar jongeren met nood aan ondersteuning. We doen dit via NAFT, Aanloopfase vorming, Transitietrajecten, Ondersteuning voltijds engagement en In Beeld.

Bij LEJO staan jongeren centraal. We gaan daarom samen met de jongeren op pad en we blijven in ieder van hen geloven. Via onze ervaringsgerichte methodiek stimuleren we jongeren en creëren we ruimte om hun potentieel te (her)ontdekken en te ontwikkelen. We betrekken de school en andere sleutelfiguren sterk zodat we het samen mogelijk maken dat de jongeren wegwijzers ontdekken en hun eigen pad kunnen kiezen.

Contactpersoon

Thijs Sprengers

Locatie

LEJO Gent
Antwerpsesteenweg 701
9040 Sint Amandsberg
Route berekenen

Onderwijstrajecten Gent

Onderwijstrajecten Gent zet zich krachtig in voor jongeren en scholen uit het secundaire onderwijs in de regio Gent en rand. Met focus op coaching en groei van leerlingen, klasgroepen, leerkrachten en scholen.

NAFT

NAFT staat voor naadloos flexibele trajecten. We bewegen ons op het kruispunt tussen onderwijs en welzijn. We gaan aan de slag met leerlingen, leerkrachten en scholen bij situaties waarin zij ondersteuning wensen, ingeschaald in fase 2 van het zorgcontinuüm ‘verhoogde zorg’.

NAFT LEJO Gent is deel van een krachtig partnerschap binnen de regio Gent en rand met Groep Intro, vzw aPart en vzw Jes. Een partnerschap waarin we de krachten bundelen en elke partner zijn expertise ten volle kan uitspelen. NAFT LEJO Gent is expert in zijn uitnodigende en doortastende houding. We benaderen elk traject vanuit zijn eigen specifieke situatie. Dit wil zeggen dat we vanuit een diepgaande vraagverheldering op zoek gaan naar de essentie. De essentie in beleving, krachten en verontrustingen. We vinden het uitermate belangrijk dat elkeen die betrokken is ook een grondig engagement opneemt waardoor constructieve bewegingen mogelijk zijn, meer, ze zijn essentieel in het bevorderen van de gekwalificeerde uitstroom. Trajecten kunnen zich uiten in vele vormen en soorten, waarbij individuele coaching, groepscoaching, groepswerkingen, klastrajecten en leerkrachtenondersteuning de meest voorkomende zijn.

OAL

OAL staat voor Ondersteuning Alternerend Leren. Het is een deel van het duaal onderwijs, het is een fundamenteel onderdeel in dit landschap.
Aan de hand van onze groepsgerichte aanpak gaan we aan de slag met arbeidsbereide leerlingen. We begeleiden hen in hun weg naar arbeidsrijpheid, richting een stage of (betaalde) werkervaring. Dit doen we door op een ervaringsgerichte manier, door doen (klussen) en reflectie (individueel en groep) te combineren, met veel enthousiasme en animo, aan de slag te gaan.

Ondersteuning voltijds engagement

Vanuit LEJO, en dankzij middelen van stad Gent (convenant), kunnen we de Gentse centra deeltijds onderwijs (CDO’s) ondersteunen in het organiseren het voltijds engagement.
Aan de hand van onze groepsgerichte aanpak gaan we aan de slag met deze leerlingen. We begeleiden hen in hun weg van arbeidsrijpheid naar arbeidsrijpheid, richting een stage of (betaalde) werkervaring. Dit doen we door op een ervaringsgerichte manier, door doen (klussen) en reflectie (individueel en groep) te combineren, met veel enthousiasme en animo, aan de slag te gaan.
Een goed lezer leest de naadloos zelfde aanpak als bij OAL. Klopt, dit is dezelfde!

Kruispuntplek In Beeld

In Beeld is een plek in het hartje van het Patershol te Gent. Een kruispuntplek waar rust én beweging centraal staan. Het is een plaats en een tijd waar jongeren kunnen zoeken, afwachten, proeven en experimenteren. Kortom gewoon zijn, op een spontane manier, zonder oordeel. We werken op een ervaringsgerichte manier volgens de principes van de institutionele pedagogie. Het is in die betekenis dat we spreken van “ervaringsgerichte dagbesteding”. In dit format is het aan de jongeren zelf om betekenis te geven aan de dag en zo (opnieuw) in beweging te komen.
Deze plek wordt in samenwerking met VZW Stappen en LEJO vormgegeven, dankzij ondersteuning van stad Gent (convenant).

Volg de Facebookpagina van InBeeld 

Samen in Blok

Als je je goed voelt op school, voel je je misschien beter in je vel en lukt het voetballen misschien ook beter! School, voetbal, thuis… alles hangt samen! LEJO trekt naar het terrein van de Nieuw Gentse voetbalclub Hou ende Trou Zwijnaarde om er de jonge spelers en hun ouders doorheen hun schoolloopbaan te ondersteunen. Meer specifiek willen we hen coachen voor, door en over de stap van het lager naar het secundair onderwijs: een overstap waarvan wordt opgemerkt dat die veel invloed heeft op jongeren, thuis, op school en in hun vrije tijd. In eerste instantie kijken we toe vanop de zijlijn, leren we de spelers kennen en leggen we ons oor te luister bij hun trouwe fans. Eens we de schoolbel horen rinkelen, gaan we het veld op. Door vroeg en nabij te werken willen we de spelers en hun gezinnen versterken en informeren, hun welzijn op school bewaken en hun kansen op een positieve schooltijd waarborgen. We werken aanklampend, zowel met de jongeren als met de scholen waarin ze zich bewegen. We nodigen de scholen uit om van hun instelling een plek te maken waar alle jongeren tot leren kunnen komen. Dit project wordt mogelijk gemaakt met de steun van Stad Gent.

In samenwerking met

Team

Thijs Sprengers

Feebe Bocklandt

Katelijne Vandenbroucke

Peter Roosens

Emma de Ruijter

Peter-Alexander Bosmans

Bieke Matthijs