Onderwijstrajecten

Onderwijstrajecten van LEJO richten zich, in het onderwijslandschap, naar jongeren met nood aan ondersteuning. We doen dit via NAFT, Aanloopfase vorming, Transitietrajecten, Ondersteuning voltijds engagement en In Beeld.

Bij LEJO staan jongeren centraal. We gaan daarom samen met de jongeren op pad en we blijven in ieder van hen geloven. Via onze ervaringsgerichte methodiek stimuleren we jongeren en creëren we ruimte om hun potentieel te (her)ontdekken en te ontwikkelen. We betrekken de school en andere sleutelfiguren sterk zodat we het samen mogelijk maken dat de jongeren wegwijzers ontdekken en hun eigen pad kunnen kiezen.

Contactpersoon

Locatie

LEJO Brasschaat
Bredabaan 877
2930 Brasschaat
Route berekenen

Onderwijstrajecten Brasschaat

Op onze boerderij richten we ons voornamelijk op het aanbieden van activiteiten met een groen karakter. Dat betekent dat de dieren en natuur belangrijke partners zijn in onze trajecten. Dat groene karakter wordt aangevuld door de vier basisprincipes van onze werking: rust, veiligheid, gelijkwaardigheid en eigenaarschap. Zowel het professionele handelen van de LEJO-medewerkers, de participatie van de LEJO-jongeren als de aanwezigheid van eventuele bezoekers wordt steeds geënt op en getoetst aan deze kernprincipes.

Het is vanuit deze pijlers dat we in onze trajecten ook steeds streven naar een dynamiek die persoonlijke leerprocessen mogelijk maakt. Door op maat verantwoordelijkheden op te nemen binnen een veilige context, krijgen jongeren de kans om te groeien, in hun kracht te komen en zelfvertrouwen te winnen.

NAFT 

Vanuit onze NAFT-opdracht krijgen we de kans om aan de slag te gaan op het kruispunt tussen onderwijs en welzijn. Voor die jongeren die door omstandigheden afhaken op school, nood hebben aan een extra duwtje in de rug of nood hebben aan meer verbinding met de school, kunnen we mee rond de tafel gaan zitten en nadenken over mogelijke acties.

Gedurende dit traject hebben we oog voor de noden van alle partijen en proberen we krachtgericht te werk te gaan. We starten dan ook met een vraagverheldering, zodat we samen kunnen bekijken hoe het traject van een jongere eruit kan zien.

Op de boerderij zetten we voornamelijk in op onze groepswerking waarbij we aan de hand van ervaringsgerichte activiteiten jongeren de kans willen bieden om van elkaar te leren. Op deze manier proberen we bewust verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en reflectievermogen te stimuleren. Om hier ten volle op in te zetten, focussen we ons op jongeren van de tweede en derde graad van het secundair onderwijs, of de leeftijd van 14+.

De groepswerking gaat door op

  • Maandag: 9u30-15u
  • Dinsdag: 9u30-15u
  • Donderdag: 9u30-15u

Trajecten voor klas- en of leerkrachtondersteuning kunnen wel vanaf de eerste graad.

Doorheen het schooljaar organiseren we 3 projectweken. Tijdens een projectweek gaan we kort maar intensief aan de slag met een groep van 10 leerlingen. Deze leerlingen hebben gelijke noden, maar zitten niet noodzakelijk in dezelfde klas of school.

Om jongeren te bekrachtigen gaan we op een ervaringsgerichte en actieve manier aan de slag met verschillende thema’s. Denk hierbij aan weerbaarheid, zelfkennis en zelfvertrouwen, verbindende communicatie en omgaan met grenzen. Ook hier gaan we uit van het principe dat jongeren vooral leren van elkaar en van concrete ervaringen.

Projectweken dit schooljaar

  • 6-10 november (aanmelden kan via de officiële NAFT procedure tot 18 oktober)
  • 29 januari – 2 februari 2024 (aanmelden kan via de officiële NAFT procedure vanaf 13 november tot 17 januari)
  • 4-8 maart 2024 (aanmelden kan via de officiële NAFT procedure vanaf 5 februari tot 23 februari)

Contactpersoon NAFT: Aster Saerens

Ondersteuning Alternerend Leren (OAL)

Binnen het project “Ondersteuning Alternerend Leren” gaan we aan de slag met jongeren in een opleiding Leren en Werken, Duaal Leren of een aanloopstructuuronderdeel. We ondersteunen hen in de groei richting arbeidsrijpheid. Op een ervaringsgerichte manier werken we aan arbeidsgerichte en loopbaangerichte competenties. Aan de hand van een procesgerichte aanpak willen we jongeren een positieve ervaring laten opdoen. Op die manier ondersteunen we hen in het ontdekken van hun intrinsieke motivatie om hun steentje bij te dragen aan de maatschappij.

Een OAL op de boerderij is er voor jongeren die in een rustige omgeving graag buiten bezig zijn en er niet vies van zijn de handen vuil te maken. Een boerderij vraagt veel werk. Onder leiding van boer Jonas of Kasper worden allerlei taken uitgevoerd: voederen van dieren, uitmesten van stallen, omheiningen herstellen, onderhoud aan gebouwen, groenonderhoud, praktische ondersteuning van projecten… Ook een alternerende stage binnen groenzorg behoort tot de mogelijkheden.

We bieden een werkomgeving waar jongeren op de eerste plaats komen. Op een ervaringsgerichte manier gaan we aan de slag. Het welzijn en het leerproces van de jongeren zijn minstens even belangrijk als de geleverde prestaties. Experimenteren, durven proberen, mislukken en slagen zijn belangrijk op de boerderij. Door dagelijks in gesprek te gaan over het geleverde werk en ieders aandeel erin wordt werken op de boerderij een interessant leerproces.

OAL is een project dat medegefinancierd wordt door Europa WSE.

Contactpersoon OAL : Jonas De Cnaep

In samenwerking met

Team

Antwerpen, Brasschaat

Aster Saerens

Liselotte Van Heyst

Marie Van Kerkhoven

Jonas Vereycken

Kasper Oostergetel

Lynn Groven