Onderwijstrajecten

Onderwijstrajecten van LEJO richten zich, in het onderwijslandschap, naar jongeren met nood aan ondersteuning. We doen dit via NAFT, Aanloopfase vorming, Transitietrajecten, Ondersteuning voltijds engagement en In Beeld.

Bij LEJO staan jongeren centraal. We gaan daarom samen met de jongeren op pad en we blijven in ieder van hen geloven. Via onze ervaringsgerichte methodiek stimuleren we jongeren en creëren we ruimte om hun potentieel te (her)ontdekken en te ontwikkelen. We betrekken de school en andere sleutelfiguren sterk zodat we het samen mogelijk maken dat de jongeren wegwijzers ontdekken en hun eigen pad kunnen kiezen.

Contactpersoon

Locatie

LEJO Antwerpen
Duinstraat 102
2060 Antwerpen
Route berekenen

Onderwijstrajecten Antwerpen

In onze werking staat samen-leven centraal. Iedereen is gelijkwaardig en mee verantwoordelijk voor het functioneren van deze ‘mini-samenleving’. Vanuit positieve verbinding en eigenaarschap gaan we samen met de jongeren aan de slag. De begeleiders zijn vertrouwens- en brugfiguren waardoor de jongeren een persoonlijk leerproces op hun eigen tempo doorlopen. We nemen tijd en rust om te kijken naar wat belangrijk is voor iedere jongere in functie van hun traject. Op een ervaringsgerichte manier werken we aan groei en zelfvertrouwen.

NAFT

Vanuit onze NAFT-opdracht krijgen we de kans om aan de slag te gaan op het kruispunt tussen onderwijs en welzijn. Voor die jongeren die door omstandigheden afhaken op school, nood hebben aan een extra duwtje in de rug of nood hebben aan meer verbinding met de school, kunnen we mee rond de tafel gaan zitten en nadenken over mogelijke acties.
Gedurende dit traject hebben we oog voor de noden van alle partijen en proberen we krachtgericht te werk te gaan. We starten dan ook met een vraagverheldering, zodat we samen kunnen bekijken hoe het traject van een jongere eruit kan zien.
NAFT trajecten kunnen zich uiten in vele vormen en soorten, waarbij individuele coaching, groepswerkingen, klastrajecten en leerkrachtenondersteuning de meest voorkomende zijn.

Dit schooljaar zal onze groepswerking doorgaan op:

  • Maandag (VM): 9u-12u
  • Dinsdag (NM): 13u-15.30u
  • Donderdag (VM): 9u-12u

Tijdens deze momenten zetten we vooral in op sport, spel, vorming, kringgesprekken en samen (actief) zijn.
Doorheen het schooljaar organiseren we 3 projectweken. Tijdens deze week gaan we kort maar intensief aan de slag met een groepje van 10 leerlingen. Deze groepen worden samengesteld met leerlingen uit verschillende scholen maar met dezelfde noden.
Op z’n LEJO’s gaan we op een ervaringsgerichte manier aan de slag en willen we met een aanbod van activiteiten werken aan thema’s zoals: weerbaarheid, zelfkennis en zelfvertrouwen, verbindende communicatie en omgaan met eigen en anderen hun grenzen.

We willen op 5 dagen tijd jongeren in hun kracht zetten en hen versterken aan de hand van peer-learning en active review

Projectweken dit schooljaar

  • 6-10 november (aanmelden kan via de officiële NAFT procedure tot 18 oktober)
  • 29 januari – 2 februari 2024(aanmelden kan via de officiële NAFT procedure vanaf 13 november tot 17 januari)
  • 4-8 maart 2024(aanmelden kan via de officiële NAFT procedure vanaf 5 februari tot 23 februari)
Ondersteuning Alternerend Leren (OAL)

Onze trajecten OAL gaan door op onze boerderij in Brasschaat.
Binnen het project “Ondersteuning Alternerend Leren” gaan we aan de slag met jongeren in een opleiding Leren en Werken, Duaal Leren of een aanloopstructuuronderdeel. We ondersteunen hen in de groei richting arbeidsrijpheid. Op een ervaringsgerichte manier werken we aan arbeidsgerichte en loopbaangerichte competenties. Aan de hand van een procesgerichte aanpak willen we jongeren een positieve ervaring laten opdoen. Op die manier ondersteunen we hen in het ontdekken van hun intrinsieke motivatie om hun steentje bij te dragen aan de maatschappij.

OAL is een project dat medegefinancierd wordt door Europa WSE.

Vrijetijdswerking

In Antwerpen zetten wij ook in op onze vrijetijdswerking. We organiseren maandelijks een activiteit en verschillende meerdaagses in de schoolvakanties. Jongeren vanuit onze verschillende onderwijstrajecten kunnen hierop aansluiten maar ook jongeren uit de buurt die LEJO nog niet kennen en nood hebben aan een invulling zijn super welkom. We organiseren in samenspraak met de jongeren ontspannende groepsactiviteiten. Hierbij zetten we in op een veilige en laagdrempelige omgeving waar jongeren zichzelf kunnen zijn.

In samenwerking met

Team

Antwerpen, Brasschaat

Aster Saerens

Lise Van Bergen

Katleen Theunen

Jonas De Cnaep

Jonas Vermeulen