Onderwijstrajecten

Onderwijstrajecten van LEJO richten zich, in het onderwijslandschap, naar jongeren met nood aan ondersteuning. We doen dit in onze projecten NAFT, Ondersteuning Alternerend Leren, Transitietrajecten, Ondersteuning voltijds engagement, In Beeld en Samen in Blok

Bij LEJO staan jongeren centraal. We gaan daarom samen met de jongeren op pad en we blijven in ieder van hen geloven. Via onze ervaringsgerichte methodiek stimuleren we jongeren en creëren we ruimte om hun potentieel te (her)ontdekken en te ontwikkelen. We betrekken de school en andere sleutelfiguren sterk zodat we het samen mogelijk maken dat de jongeren wegwijzers ontdekken en hun eigen pad kunnen kiezen.

Klik hieronder op de tabs voor onze verschillende projecten

Ondersteuning Alternerend Leren (OAL)

Brasschaat

Binnen het project “Ondersteuning Alternerend Leren” gaan we aan de slag met jongeren in een opleiding Leren en Werken, Duaal Leren of een aanloopstructuuronderdeel. We ondersteunen hen in de groei richting arbeidsrijpheid. Op een ervaringsgerichte manier werken we aan arbeidsgerichte en loopbaangerichte competenties. Aan de hand van een procesgerichte aanpak willen we jongeren een positieve ervaring laten opdoen. Op die manier ondersteunen we hen in het ontdekken van hun intrinsieke motivatie om hun steentje bij te dragen aan de maatschappij.

Een OAL op de boerderij is er voor jongeren die in een rustige omgeving graag buiten bezig zijn en er niet vies van zijn de handen vuil te maken. Een boerderij vraagt veel werk. Onder leiding van boer Jonas of Kasper worden allerlei taken uitgevoerd: voederen van dieren, uitmesten van stallen, omheiningen herstellen, onderhoud aan gebouwen, groenonderhoud, praktische ondersteuning van projecten… Ook een alternerende stage binnen groenzorg behoort tot de mogelijkheden.

We bieden een werkomgeving waar jongeren op de eerste plaats komen. Op een ervaringsgerichte manier gaan we aan de slag. Het welzijn en het leerproces van de jongeren zijn minstens even belangrijk als de geleverde prestaties. Experimenteren, durven proberen, mislukken en slagen zijn belangrijk op de boerderij. Door dagelijks in gesprek te gaan over het geleverde werk en ieders aandeel erin wordt werken op de boerderij een interessant leerproces.

OAL is een project dat medegefinancierd wordt door Europa WSE.

Contactpersoon: Jonas De Cnaep

 

GENT

OAL staat voor Ondersteuning Alternerend Leren. Het is een deel van het duaal onderwijs, het is een fundamenteel onderdeel in dit landschap.
Aan de hand van onze groepsgerichte aanpak gaan we aan de slag met arbeidsbereide leerlingen. We begeleiden hen in hun weg naar arbeidsrijpheid, richting een stage of (betaalde) werkervaring. Dit doen we door op een ervaringsgerichte manier, door doen (klussen) en reflectie (individueel en groep) te combineren, met veel enthousiasme en animo, aan de slag te gaan.

ANTWERPEN

Onze trajecten OAL gaan door op onze boerderij in Brasschaat.
Binnen het project “Ondersteuning Alternerend Leren” gaan we aan de slag met jongeren in een opleiding Leren en Werken, Duaal Leren of een aanloopstructuuronderdeel. We ondersteunen hen in de groei richting arbeidsrijpheid. Op een ervaringsgerichte manier werken we aan arbeidsgerichte en loopbaangerichte competenties. Aan de hand van een procesgerichte aanpak willen we jongeren een positieve ervaring laten opdoen. Op die manier ondersteunen we hen in het ontdekken van hun intrinsieke motivatie om hun steentje bij te dragen aan de maatschappij.

OAL is een project dat medegefinancierd wordt door Europa WSE.

Contactpersoon: Jonas De Cnaep

Team

Jonas De Cnaep

Feebe Bocklandt