Onderwijstrajecten

Onderwijstrajecten van LEJO richten zich, in het onderwijslandschap, naar jongeren met nood aan ondersteuning. We doen dit in onze projecten NAFT, Ondersteuning Alternerend Leren, Transitietrajecten, Ondersteuning voltijds engagement, In Beeld en Samen in Blok

Bij LEJO staan jongeren centraal. We gaan daarom samen met de jongeren op pad en we blijven in ieder van hen geloven. Via onze ervaringsgerichte methodiek stimuleren we jongeren en creëren we ruimte om hun potentieel te (her)ontdekken en te ontwikkelen. We betrekken de school en andere sleutelfiguren sterk zodat we het samen mogelijk maken dat de jongeren wegwijzers ontdekken en hun eigen pad kunnen kiezen.

Klik hieronder op de tabs voor onze verschillende projecten

Naadloze Flexibele Trajecten (NAFT)

BOOM

Zo bieden we een groepstraject aan, dat kan aangevuld worden met een individuele begeleiding. In onze vestiging in Boom ligt onze focus op het creëren van een huiselijke sfeer waar iedereen zich veilig voelt om stappen te zetten en te experimenteren. Soms is het ook een rustplaats om eventjes alles terug op een rijtje te zetten om daarna weer verder te gaan. Ook tijdens onze individuele begeleiding, klasondersteuning of een vormingstraject geven we deze belangrijke punten mee aan de jongeren.

 • Groepswerking

We starten de groepswerking met een proactieve cirkel.  Daarna wordt er in groep beslist wie wat gaat doen.  Zo kunnen jongeren zelf kiezen of ze meedoen aan een project, alledaagse klusjes doen of liever gewoon een groepsactiviteit doen. Daarnaast zijn er individuele coachingmomenten waarin jongeren samen met hun coach de accenten en doelstelling van hun traject bepalen en in handen nemen. De duur van het traject is zo kort mogelijk maar zo lang als nodig.

 • Individuele trajecten

Deze gaan vooral in de namiddag door.  Bij een individueel traject hebben jongeren aparte contactmomenten met hun coach. Daar worden de doelstellingen afgesproken en wordt er een trajectplan opgesteld. De duur en intensiteit van het traject wordt in onderling overleg bepaald. Indien nodig werken we outreachend om de drempel voor jongeren te verlagen.

Brasschaat

Op onze boerderij richten we ons voornamelijk op het aanbieden van activiteiten met een groen karakter. Dat betekent dat de dieren en natuur belangrijke partners zijn in onze trajecten. Dat groene karakter wordt aangevuld door de vier basisprincipes van onze werking: rust, veiligheid, gelijkwaardigheid en eigenaarschap. Zowel het professionele handelen van de LEJO-medewerkers, de participatie van de LEJO-jongeren als de aanwezigheid van eventuele bezoekers wordt steeds geënt op en getoetst aan deze kernprincipes.

Het is vanuit deze pijlers dat we in onze trajecten ook steeds streven naar een dynamiek die persoonlijke leerprocessen mogelijk maakt. Door op maat verantwoordelijkheden op te nemen binnen een veilige context, krijgen jongeren de kans om te groeien, in hun kracht te komen en zelfvertrouwen te winnen.

Vanuit onze NAFT-opdracht krijgen we de kans om aan de slag te gaan op het kruispunt tussen onderwijs en welzijn. Voor die jongeren die door omstandigheden afhaken op school, nood hebben aan een extra duwtje in de rug of nood hebben aan meer verbinding met de school, kunnen we mee rond de tafel gaan zitten en nadenken over mogelijke acties.

Gedurende dit traject hebben we oog voor de noden van alle partijen en proberen we krachtgericht te werk te gaan. We starten dan ook met een vraagverheldering, zodat we samen kunnen bekijken hoe het traject van een jongere eruit kan zien.

Op de boerderij zetten we voornamelijk in op onze groepswerking waarbij we aan de hand van ervaringsgerichte activiteiten jongeren de kans willen bieden om van elkaar te leren. Op deze manier proberen we bewust verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en reflectievermogen te stimuleren. Om hier ten volle op in te zetten, focussen we ons op jongeren van de tweede en derde graad van het secundair onderwijs, of de leeftijd van 14+.

De groepswerking gaat door op

 • Maandag: 9u30-15u
 • Dinsdag: 9u30-15u
 • Donderdag: 9u30-15u

Trajecten voor klas- en of leerkrachtondersteuning kunnen wel vanaf de eerste graad.

Doorheen het schooljaar organiseren we 3 projectweken. Tijdens een projectweek gaan we kort maar intensief aan de slag met een groep van 10 leerlingen. Deze leerlingen hebben gelijke noden, maar zitten niet noodzakelijk in dezelfde klas of school.

Om jongeren te bekrachtigen gaan we op een ervaringsgerichte en actieve manier aan de slag met verschillende thema’s. Denk hierbij aan weerbaarheid, zelfkennis en zelfvertrouwen, verbindende communicatie en omgaan met grenzen. Ook hier gaan we uit van het principe dat jongeren vooral leren van elkaar en van concrete ervaringen.

Projectweken dit schooljaar

 • 6-10 november (aanmelden kan via de officiële NAFT procedure tot 18 oktober)
 • 29 januari – 2 februari 2024 (aanmelden kan via de officiële NAFT procedure vanaf 13 november tot 17 januari)
 • 4-8 maart 2024 (aanmelden kan via de officiële NAFT procedure vanaf 5 februari tot 23 februari)

Contactpersoon: Aster Saerens

ANTWERPEN

In onze werking staat samen-leven centraal. Iedereen is gelijkwaardig en mee verantwoordelijk voor het functioneren van deze ‘mini-samenleving’. Vanuit positieve verbinding en eigenaarschap gaan we samen met de jongeren aan de slag. De begeleiders zijn vertrouwens- en brugfiguren waardoor de jongeren een persoonlijk leerproces op hun eigen tempo doorlopen. We nemen tijd en rust om te kijken naar wat belangrijk is voor iedere jongere in functie van hun traject. Op een ervaringsgerichte manier werken we aan groei en zelfvertrouwen.

Vanuit onze NAFT-opdracht krijgen we de kans om aan de slag te gaan op het kruispunt tussen onderwijs en welzijn. Voor die jongeren die door omstandigheden afhaken op school, nood hebben aan een extra duwtje in de rug of nood hebben aan meer verbinding met de school, kunnen we mee rond de tafel gaan zitten en nadenken over mogelijke acties.
Gedurende dit traject hebben we oog voor de noden van alle partijen en proberen we krachtgericht te werk te gaan. We starten dan ook met een vraagverheldering, zodat we samen kunnen bekijken hoe het traject van een jongere eruit kan zien.
NAFT trajecten kunnen zich uiten in vele vormen en soorten, waarbij individuele coaching, groepswerkingen, klastrajecten en leerkrachtenondersteuning de meest voorkomende zijn.

Dit schooljaar zal onze groepswerking doorgaan op:

 • Maandag (VM): 9u-12u
 • Dinsdag (NM): 13u-15.30u
 • Donderdag (VM): 9u-12u

Tijdens deze momenten zetten we vooral in op sport, spel, vorming, kringgesprekken en samen (actief) zijn.
Doorheen het schooljaar organiseren we 3 projectweken. Tijdens deze week gaan we kort maar intensief aan de slag met een groepje van 10 leerlingen. Deze groepen worden samengesteld met leerlingen uit verschillende scholen maar met dezelfde noden.
Op z’n LEJO’s gaan we op een ervaringsgerichte manier aan de slag en willen we met een aanbod van activiteiten werken aan thema’s zoals: weerbaarheid, zelfkennis en zelfvertrouwen, verbindende communicatie en omgaan met eigen en anderen hun grenzen.

We willen op 5 dagen tijd jongeren in hun kracht zetten en hen versterken aan de hand van peer-learning en active review

Projectweken dit schooljaar

 • 6-10 november (aanmelden kan via de officiële NAFT procedure tot 18 oktober)
 • 29 januari – 2 februari 2024(aanmelden kan via de officiële NAFT procedure vanaf 13 november tot 17 januari)
 • 4-8 maart 2024(aanmelden kan via de officiële NAFT procedure vanaf 5 februari tot 23 februari)

Contactpersoon: Aster Saerens

GENT

NAFT staat voor naadloos flexibele trajecten. We bewegen ons op het kruispunt tussen onderwijs en welzijn. We gaan aan de slag met leerlingen, leerkrachten en scholen bij situaties waarin zij ondersteuning wensen, ingeschaald in fase 2 van het zorgcontinuüm ‘verhoogde zorg’.

NAFT LEJO Gent is deel van een krachtig partnerschap binnen de regio Gent en rand met Groep Intro, vzw aPart en vzw Jes. Een partnerschap waarin we de krachten bundelen en elke partner zijn expertise ten volle kan uitspelen. NAFT LEJO Gent is expert in zijn uitnodigende en doortastende houding. We benaderen elk traject vanuit zijn eigen specifieke situatie. Dit wil zeggen dat we vanuit een diepgaande vraagverheldering op zoek gaan naar de essentie. De essentie in beleving, krachten en verontrustingen. We vinden het uitermate belangrijk dat elkeen die betrokken is ook een grondig engagement opneemt waardoor constructieve bewegingen mogelijk zijn, meer, ze zijn essentieel in het bevorderen van de gekwalificeerde uitstroom. Trajecten kunnen zich uiten in vele vormen en soorten, waarbij individuele coaching, groepscoaching, groepswerkingen, klastrajecten en leerkrachtenondersteuning de meest voorkomende zijn.

Team

Jonas Vermeulen

Antwerpen, Brasschaat

Aster Saerens

Lise Van Bergen

Katleen Theunen

Kenny Mertens

Famke Scheldeman

Thijs Sprengers

Feebe Bocklandt

Katelijne Vandenbroucke

Emma de Ruijter

Peter-Alexander Bosmans

Bieke Matthijs

Marie Van Kerkhoven

Jonas Vereycken

Kasper Oostergetel

Lynn Groven