Jeugdopbouwwerk

De stad, de wijk, de buurt… Het is dé biotoop en leefwereld van jongeren in een kwetsbare situatie. Een unieke kans voor ons om onze ervaringsgerichte  begeleidershouding waar te maken.

Contactpersoon

Privé: Therese De Bodt

Jeugdopbouwwerk Ninove

Wij zijn jeugdwerkers Therese en Elisa, en we werken vanuit het jeugdcentrum De Kuip. We bieden laagdrempelig jeugdwerk aan waarbij de jongeren altijd centraal staan.

Contact maken met de jongeren doen we door zélf op straat te komen. We trekken naar de hangplekken en pleintjes waar de jongeren zijn, om hen daar in hun eigen biotoop te ontmoeten. Dankzij het vertrouwen dat we daar opbouwen, krijgen we tal van vragen van hen. Dat kan gaan over werk, school, sportclub, maar het zijn vaak ook persoonlijke vragen.

Warme ontmoetingsplek

In De Kuip zelf zijn er wekelijks instuifmomenten en allerhande activiteiten, zoals het buurtsportproject Street Action. Belangrijk is dat de jongeren zelf inspraak hebben. Meer nog: ze nemen echt zelf de touwtjes in handen om de activiteiten te bepalen en vorm te geven. Daarnaast is er ook een ontmoetingsruimte op het gelijkvloers in De Kuip. Daar zijn alle jongeren vanaf 12 jaar welkom.
Door die combinatie van ontmoetingscentrum en activiteiten bereiken we een groot aantal jongeren in Ninove.

Bruggen bouwen

Als jeugdwerkers hebben we natuurlijk ook een brugfunctie. We krijgen de meest uiteenlopende vragen en verwijzen de jongeren door naar de juiste instanties, van sportvereniging tot OCMW, JAC…

De signalen, noden en ideeën van de jongeren vertalen we ook naar het beleid. Dat doen we door nauwe contacten en overleg met de stadsdiensten.

In samenwerking met

Team